Revaro

Úvodná stránka     |     Naše služby     |     Fotogaléria     |     Kontakt

Úvodná stránka     |     Naše služby     |     Fotogaléria     |     Kontakt

Revaro

Revaro s. r. o.
Turistická 100/1
851 10 Bratislava

Mobil:
+421 (0) 904 566 635

IČO: 50 047 752
IČ DPH: SK2120157028

E-mail:
info@revaro.sk

Firma je zapísaná v Obchodný register: REVARO, s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro vo vložke číslo 107516/B

Copyright © 2017 revaro.sk. Všetky práva vyhradené.

Naše služby

Na základe príslušných osvedčení  v oblasti reštaurovania sa firma špecializuje na reštaurovanie a obnovu pamiatok :

- reštaurovanie maľby /obrazy/

- reštaurovanie kameňa / sochy, architektúra/

- reštaurovanie dreva /sochy , architektúra /

- reštaurovanie štuky / sochy, historické fasády a súčasti architektúry

Referencie

Reštaurovanie umelých mramorov v Apponyiho paláci, Radničná ulica Bratislava, realizované v roku 2007,

Reštaurovanie kamenného pomníka padlí v I a II sv. Vojne  - Bratislava Lamač, autor Alojz Rigele, realizované v roku 2009,

Reštaurovanie hlavného oltára sv.Ladislava – kostol  a kláštor Piaristov v Nitre, realizované v roku 2010 – 2012,

Reštaurovanie hlavného oltára v kostole sv.Michala – obec Vyhne, realizované 2011 – 2014, objednavateľ: farský úrad Vyhne

Reštaurovanie kamenných článkov interieru – kaštieľ Galanta/ severné krídlo/, realizované v roku 2011,

Obnova interieru Bratislavského hradu – činský salónik / technika pullirweis, zlatenie, umelý mramor, realizované v roku 2011,

Reštaurovanie kamennej sochy – Panny Márie s Ježišom s priečelia Pálffyho paláca Zámocka ul. Bratislava, 17.storočie, realizované v roku 2012,

Obnova historických fasád a interierov objektu Paulíniho 7. Bratislava, realizované v roku 2012,

Reštaurovanie kamenných okien empory kostola sv.Ondreja v Komárne, realizované v roku 2012,

Obnova historickej fasády a vstupnej štukovej chodby objektu Palisády 42 Bratislava, realizované v roku 2014,

Reštaurovanie dreveného maľovaného stropu v objekte Sedlárska 8. Bratislava, realizované v roku 2014,

Obnova Nyáríovskej kúrie v obci Bučany, realizované v roku 2014,

Obnova fasády a interiéru / izba Ľ. Štúra /objektu múzea Ľudovita Štúra v Modre , realizované v roku 2015,

Reštaurovanie historickej časti fasád žrebčín Kopčany , realizované v roku 2015

Reštaurovanie  kamenného stĺpu sv.Štefana - kaštieľ Bernolákovo, realizované v roku 2015-2016,

Obnova plastickej výzdoby fasád kostola Svätého kríža / obec  Devín/ , realizované v roku 2016,

Reštaurovanie kamenného vstupného portálu kostola sv. Antona Paduánskeho v obci Báč , rok realizácie 2016,

Reštaurovanie Súsošia sv. Trojice na stĺpe v Podunajských Biskupiciach, rok realizácie 2016,    

Reštaurovanie miestnosti juhovýchodnej veže - neogotický kaštieľ Galanta, rok realizácie 2016,  


Reštaurovanie závesného obrazu

Reštaurovanie závesného obrazu  portrét šlachtičnej ,  olejomaľba na plátne,objednávateľ: Múzeum Červený kameň, rok realizácie : 2004

Reštaurovanie závesného obrazu Lót a jeho dcéry ,olejomaľba na plátne, objednávateľ: Múzeum Červený kameň, rok realizácie : 2005

Reštaurovanie závesného obrazu Výjav konania zázraku zo života sv. Františka, olejomaľba na plátne, rozmer: 146cm x 151cm, objednávateľ: Rímskokatolícky kostol  sv. Františka v Kremnici, rok realizácie: 2010

Reštaurovanie závesného obrazu   Alžbeta Bavorská , autor: Dominik Skutecký 1901, rozmery:  175,5cm x 125,5 cm, rok realizácie 2013, objednávateľ : SNM- Bratislavský hrad

Reštaurovanie závesného obrazu   portrét cisára Františka Jozefa I , autor: Dominik Skutecký 1901, rozmery:  175,5cm x 125,5 cm, rok realizácie 2015, objednávateľ : SNM- Bratislavský hrad, kontakt na objednávateľa    

Reštaurovanie a obnova pamiatok