Revaro

Úvodná stránka     |     Naše služby     |     Fotogaléria     |     Kontakt

Úvodná stránka     |     Naše služby     |     Fotogaléria     |     Kontakt

Revaro

Revaro s. r. o.
Turistická 100/1
851 10 Bratislava

Mobil:
+421 (0) 904 566 635

IČO: 50 047 752
IČ DPH: SK2120157028

E-mail:
info@revaro.sk

Firma je zapísaná v Obchodný register: REVARO, s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro vo vložke číslo 107516/B

Copyright © 2017 revaro.sk. Všetky práva vyhradené.

Vitajte na našej webstránke www.revaro.sk

Firma Revaro sa zaoberá reštaurovaním a obnovou pamiatok. Firma bola založená v roku 2015 reštaurátormi Mgr.art Andreou Ševčíkovou a Mgr.art Pavlom Ševčíkom ako s.r.o, ktorá nadväzuje na viac ako 15ročné skúsenosti v oblasti umelecko - remeselnej  a reštaurátorskej činnosti vykonávanej na základe živnosti a slobodného povolania. Firma Revaro ponúka komplexné služby v oblasti reštaurovania a obnovy pamiatok od vypracovania reštaurátorských výskumov a návrhov na reštaurovanie až po samotnú realizáciu, reštaurátorský dozor a poradenstvo.

Garancia odbornosti a kvality reštaurátorských prác vo firme:   

Garantom  v oblasti maľby je špecializovaná  reštaurátorka Mgr.art. Andrea Ševčíková, členka komory reštaurátorov s príslušným osvedčením  M3 reštaurovanie závesného obrazu na plátne alebo inom nosiči.Garantom v oblasti sochárskych disciplín je špecializovaný reštaurátor Mgr.art. Pavol Ševčík člen komory reštaurátorov s príslušným osvedčením S6 reštaurovanie kamenných plastík, kamenných architektonických článkov, muriva a naväzujúcich  omietok.

S1 reštaurovanie drevených plastík, drevených architektonických článkov.

S9 reštaurovanie štukových plastík, štukových prvkov architektúry a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúryReštaurovanie a obnova pamiatok